List of World Diptera Taxonomists -- Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Back to Dipterists Home PageYakobson, G.G. - see Jacobson, G.G.
Yakovlev, Evgeniye Borisovich
Yamada, Manabu
Yamada, Shinichiro (1883-1937)
Yamaguti, Satyu (1894-1976)
Yamamoto, M
Yamashita, J
Yanagadia, Kazuaki
Yang Chi-kun (1925-   )
Yang Chunqing
Yang Ding (1962-   )
Yang Jikun - see Yang Chi-kun
Yang Long-long (1963-   )
Yankovsky, Aleksey Vladimirovich
Yano, Kôji (1912-   )
Yao W   -p
Yao Y     -c
Yarom, Ilan
Ye Zongmao
Yeates, David Keith (1959-   )
Yeats, Thomas Pattinson (   -1782)
Yeh Tsungmao - see Ye Zongmao
Yepez, F      F
Yoneyama, Y
Yoon, Jong Sik (1937-   )
Young, Chen W
Young, David G
Yu Yixin
Yuasa, Hiroharu (1900-1953)
Yukawa, Junichi


This page last revised 9 June 1998 by nle